لیست دوره ها

شرکت دادمهر کاسپین نماینده مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار در استان مازندران، دوره های ذیل را برگزار می کند:

 1. عمومی ایمنی و بهداشت کار برای کارفرمایان و صاحبان کار پیمانکاری
 2. عمومی ایمنی(ویژه مسئولین ایمنی کارکاه ها)
 3. شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک(ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها)
 4. ایمنی و بهداشت کار برای کارگران تحت پوشش پیمانکاران
 5. سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE-MS)
 6. سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای (OHSAS 18001)
 7. استاندارد مدیریت کیفیت (ISO 9001)
 8. استاندارد مدیریت زیست محیطی (ISO 14001)
 9. ایزو رضایت مندی مشتری(ISO 10002)
 10. استاندارد کنترل مخابرات مواد غذایی (HACCP)
 11. ایمنی برق
 12. ایمنی جوشکاری
 13. ایمنی کار با جرثقیل
 14. اصول آتش نشانی
 15. مدیریت در شرایط اضطراری
 16. ارگونومی
 17. حوادث ناشی از کار
 18. ایمنی دیگ های بخار
 19. ایمنی آسانسور
 20. ایمنی کار با ماشین آلات صنعتی
 21. ایمنی کار در عملیات کشاورزی
 22. ایمنی در معادن
 23. ایمنی کار با مواد شیمیایی
 24. تهویه صنعتی
 25. ایمنی داربست و کار در ارتفاع
 26. ایمنی کار در بنادر و دریانوردی
 27. ایمنی ریخته گری
 28. ایمنی دیگ های بخار
 29. وسایل حفاظت فردی
 30. کار با وسایل اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار
 31. ایمنی در عملیات ساختمانی
 32. امداد و نجات و کمک های اولیه

برای ثبت نام هر یک از دوره ها می توانید با شرکت تماس بگیرید ویا از طریق این فرم درخواست خود را ارسال نمایید.