ارائه دهنده خدمات HSE ( آموزش، مشاوره، ممیزی)

برگزاری دوره ایمنی عمومی ( ویژه پیمانکاران)

برگزاری دوره ایمنی عمومی ( ویژه کارگران تحت پوشش پیمانکاران)

برگزاری دوره ایمنی عمومی ( ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها)

برگزاری دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک( ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها)

دوره ایمنی عمومی ویژه رانندگان جرثقیل شرکت کاله

دوره ایمنی عمومی رانندگان جرثقیل شرکت کاله

دوره ایمنی عمومی ویژه رانندگان جرثقیل شرکت کاله آمل در تاریخ ۲ دی ماه سال جاری، به مدت ۸ ساعت برگزار گردید. همچنین دوره ایمنی کار با جرثقیل از تاریخ ۹ دی ماه به مدت ۲۰ ساعت در محل شرکت کاله برگزار گردید. مدرس این دوره دکتر رحیمی از مدرسین مرکز تحقیقات و تعلیمات ایمنی و بهداشت کار تهران بودند.

برگزاری دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در شرکت پلاستونیک

دوره شناسایی خطرات

برگزاری دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک شرکت دادمهر کاسپین در نظر دارد دوره تخصصی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک (بر طبق استاندارد OSHA) را از تاریخ ۲۹ دی ماه به مدت ۲۰ ساعت برگزار نماید. هدف از برگزاری این دوره آموزش فرآیندهایی است که به شناسایی خطرات بالقوه ای که باعث انحراف سیستم از اهداف تعیین شده می انجامد و …

برگزاری دوره ایمنی عمومی ویژه انبوه سازان استان مازندران

دوره ایمنی عمومی ویژه انبوه سازان

دوره ایمنی عمومی ویژه انبوه سازان استان مازندران، در محل سالن بانک مسکن بابلسر در تاریخ ۱۷ آذر، به مدت ۸ ساعت توسط شرکت دادمهر کاسپین برگزار گردید. هدف از برگزاری این دوره آشنایی بیشتر انبوه سازان با نکات ایمنی و بهداشت در کارگاه های ساختمانی و افزایش ضریب ایمنی این کارگاه ها و کارگران ساختمانی بود.   کارگاه های ساختمانی …

برگزاری دوره ۲۰ ساعته ایمنی و بهداشت کار ویژه پیمانکاران

دوره 20 ساعته مدیرعاملان

دوره ایمنی و بهداشت کار ویژه پیمانکاران از تاریخ ۱۶ شهریور ماه در محل شرکت دادمهر کاسپین به مدت ۲۰ ساعت برگزار گردید، شرکت کنندگان در این دوره از مدیرعاملان شرکتهای پیمانکاری برق، ساختمان و خدماتی بودند. هدف از تشکیل این دوره آموزشی آشنایی هر چه بیشتر پیمانکاران با نحوه مدیریت ایمنی در محیط کار در جهت کاهش حوادث بوده است، …