اهمیت درختان

منابع طبیعی مهمترین و اساسی ترین  ذخیره موجود در هر کشور می باشند و در صورت بهره برداری معقول و درخور از آنها می توانند نیاز جوامع را بر طرف کرده و از واردات بی رویه تا حد قابل ملاحظه ای بکاهند. در جامعه مدرن امروزی منابع طبیعی به دلیل پیشرفت های تکنولوژی، صنعت و فعالیت های توسعه ای مورد …

دوره آتش نشانی عمومی ویژه رؤسای نواحی شرکت نفت مازندران،گیلان و گلستان-گروه۲

شرکت دادمهر کاسپین اقدام به برگزاری دوره آموزشی ایمنی و اصول آتش نشانی توسط دکتر غلام نیا مدرس مجرب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی نمود. شرکت کنندگان در دوره اولین گروه از رؤسای نواحی پخش فرآورده های نفتی منطقه مازندران، گیلان و گلستان بودند. در این دوره که با هدف ارتقای سطح …

دوره آتش نشانی عمومی ویژه رؤسای نواحی شرکت نفت مازندران،گیلان و گلستان-گروه۱

دوره آتش نشانی عمومی ویژه رؤسای نواحی شرکت نفت مازندران،گیلان و گلستان-گروه۱   دوره آموزشی ایمنی و آتش نشانی عمومی ویژه رؤسای نواحی پخش فرآورده های نفتی منطقه مازندران، گیلان و گلستان توسط شرکت دادمهر کاسپین در آموزشگاه تدبیر صنعت نفت واقع در شهرستان بابلسر برگزار گردید.مدرس دوره جناب آقای دکتر غلام نیا از  مدرسان مجرب وزارت تعاون، کار و …