برگزاری دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در شرکت پلاستونیک

دوره شناسایی خطرات

برگزاری دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک شرکت دادمهر کاسپین در نظر دارد دوره تخصصی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک (بر طبق استاندارد OSHA) را از تاریخ ۲۹ دی ماه به مدت ۲۰ ساعت برگزار نماید. هدف از برگزاری این دوره آموزش فرآیندهایی است که به شناسایی خطرات بالقوه ای که باعث انحراف سیستم از اهداف تعیین شده می انجامد و …

برگزاری دوره ایمنی عمومی ویژه انبوه سازان استان مازندران

دوره ایمنی عمومی ویژه انبوه سازان

دوره ایمنی عمومی ویژه انبوه سازان استان مازندران، در محل سالن بانک مسکن بابلسر در تاریخ ۱۷ آذر، به مدت ۸ ساعت توسط شرکت دادمهر کاسپین برگزار گردید. هدف از برگزاری این دوره آشنایی بیشتر انبوه سازان با نکات ایمنی و بهداشت در کارگاه های ساختمانی و افزایش ضریب ایمنی این کارگاه ها و کارگران ساختمانی بود.   کارگاه های ساختمانی …