برگزاری دوره ۲۰ ساعته ایمنی و بهداشت کار ویژه پیمانکاران

دوره 20 ساعته مدیرعاملان

دوره ایمنی و بهداشت کار ویژه پیمانکاران از تاریخ ۱۶ شهریور ماه در محل شرکت دادمهر کاسپین به مدت ۲۰ ساعت برگزار گردید، شرکت کنندگان در این دوره از مدیرعاملان شرکتهای پیمانکاری برق، ساختمان و خدماتی بودند. هدف از تشکیل این دوره آموزشی آشنایی هر چه بیشتر پیمانکاران با نحوه مدیریت ایمنی در محیط کار در جهت کاهش حوادث بوده است، …