برگزاری دوره ایمنی عمومی کارکنان شرکت پردیس

دوره ایمنی عمومی کارکنان شرکت پردیس

دروه ایمنی عمومی برای کارکنان شرکت صنایع غذایی پردیس در محل آن شرکت در تاریخ ۶ مرداد سال جاری، توسط شرکت دادمهر کاسپین برگزار شد. هدف از دوره ایمنی عمومی این دوره با تصویب ماده ۸۵ قانون کار به منظور آشنایی کارکنان شرکت ها با روش های ایمنی در محل کار، روش های همکاری کارکنان بخش های مختلف جهت حفظ …