برگزاری دوره تخصصی HSE-MS

سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست

دوره تخصصی سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE-MS)، از تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه به مدت ۲۰ ساعت در محل شرکت دادمهر کاسپین با حضور مسئولان ایمنی و کارشناسان بهداشت حرفه ای شرکت های مختلف استان مازندران برگزار شد. شرح دوره HSE-MS در این دوره شرکت کنندگان با سیستم مدیریت HSE برای کنترل و بهبود عملکرد بهداشت، ایمنی و محیط زیست در پروژه …