سال نو مبارک

درشکفتن جشن نوروز برای همه سالی سرسبز ،جاودان و شادی اندیشه پویا وبرخورداری از عمرنعمتهای خدادادی را آرزومندیم.

هیت مدیره شرکت دادمهر کاسپین.

Leave a Reply

Required fields are marked*