دوره نظام آراستگی ۵S

دوره نظام آراستگی (۵S) از تاریخ ۶ آبان ۹۴ به مدت ۲۰ ساعت در محل شرکت دادمهر کاسپین با تدریس مهندس علی یاری برگزار گردید.

نظام آراستگی ۵S

نظام آراستگی (5S)
نظام آراستگی (۵S)
نظام آراستگی (5S)
نظام آراستگی (۵S)

 

 

Leave a Reply

Required fields are marked*