برگزاری دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در شرکت پلاستونیک

دوره شناسایی خطرات

برگزاری دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

شرکت دادمهر کاسپین در نظر دارد دوره تخصصی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک (بر طبق استاندارد OSHA) را از تاریخ ۲۹ دی ماه به مدت ۲۰ ساعت برگزار نماید.

هدف از برگزاری این دوره آموزش فرآیندهایی است که به شناسایی خطرات بالقوه ای که باعث انحراف سیستم از اهداف تعیین شده می انجامد و نیز در ارزیابی ریسک را فرآیند برآورد احتمال وقوع یک رویداد و اهمیت یا شدت اثرات زیان آور آن را در نظر میگیریم. مدرس دوره جناب آقای مهندس کالجی از مدرسین مجرب مرکز تحقیقات و تعلیمات فنی و بهداشت کار وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند.

متقاضیان شرکت در دوره میتوانند از طریق صفحه تماس با ما جهت شرکت در دوره اقدام نمایند.در پایان نیز از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی به شرکت کنندگان در دوره  گواهینامه مربوطه اعطا خواهد شد.

Leave a Reply

Required fields are marked*