دوره تخصصی HSE-MS – دکتر منظمی

دوره تخصصی HSE-MS

دوره تخصصی HSE-MS

دوره تخصصی سیستم مدیریت و ایمنی بهداشت (HSE-MS) از تاریخ ۱۸ دی ماه سال ۹۳ به مدت ۲۰ ساعت با تدریس دکتر منظمی نیا از مدرسان مجرب مرکز تحقیقات و حفاظت فنی بهداشت کار در محل شرکت دادمهر کاسپین برگزار گردید.

هدف از برگزاری این دوره آموزشی تقویت فرهنگ ایمنی و متعاقباً کاهش حوادث و کنترل ضایعات و خسارات می باشد.

 

دوره تخصصی HSE-MS - دکتر منظمی
دوره تخصصی HSE-MS – دکتر منظمی
دوره تخصصی HSE-MS - دکتر منظمی
دوره تخصصی HSE-MS – دکتر منظمی
دوره تخصصی HSE-MS - دکتر منظمی
دوره تخصصی HSE-MS – دکتر منظمی

Leave a Reply

Required fields are marked*