دوره ایمنی کار با لیفتراک شرکت کاله

دوره ایمنی کار با لیفتراک شرکت کاله

دوره ایمنی کار با لیفتراک در تاریخ ۱۱ آبان سال ۹۵ در کارخانه کاله آمل، به مدت ۸ ساعت برگزار گردید. در این دوره رانندگان لیفتراک با شرایط ایمن در زمان کار و اصول ایمنی آشنا شدند.

دوره ایمنی کار با لیفتراک شرکت کاله

دوره ایمنی کار با لیفتراک شرکت کاله
دوره ایمنی کار با لیفتراک شرکت کاله

Leave a Reply

Required fields are marked*