دوره ایمنی کار با جرثقیل در شرکت پلاستونیک

دوره ایمنی کار با جرثقیل در شرکت پلاستونیک

دوره ایمنی کار با جرثقیل، با تدریس جناب آقای مهندس کیانی در تاریخ ۸ آبان سال ۹۳ در محل شرکت پلاستونیک ساری به مدت ۸ ساعت توسط شرکت دادمهر کاسپین برگزار گردید.

دوره ایمنی کار با جرثقیل در شرکت پلاستونیک

دوره ایمنی کار با جرثقیل در شرکت پلاستونیک
دوره ایمنی کار با جرثقیل در شرکت پلاستونیک
دوره ایمنی کار با جرثقیل در شرکت پلاستونیک
دوره ایمنی کار با جرثقیل در شرکت پلاستونیک
دوره ایمنی کار با جرثقیل در شرکت پلاستونیک
دوره ایمنی کار با جرثقیل در شرکت پلاستونیک
دوره ایمنی کار با جرثقیل در شرکت پلاستونیک
دوره ایمنی کار با جرثقیل در شرکت پلاستونیک

 

 

 

Leave a Reply

Required fields are marked*