دوره ایمنی عمومی ویژه پیمانکاران

دوره ایمنی عمومی

دوره ایمنی عمومی ویژه پیمانکاران در تاریخ ۱۳ بهمن سال ۹۳ به مدت هشت ساعت، در محل شرکت دادمهر کاسپین برگزار گردید.

دوره ایمنی عمومی
دوره ایمنی عمومی

 

Leave a Reply

Required fields are marked*