دوره ایمنی عمومی مازند قیر

دوره ایمنی عمومی مازند قیر

دوره ایمنی عمومی با حضور کارکنان شرکت مازند قیر، در تاریخ ۷ دی سال ۹۳ توسط آقای دکتر خدادادی در محل آن شرکت برگزار گردید.

 

دوره ایمنی عمومی مازند قیر
دوره ایمنی عمومی مازند قیر
دوره ایمنی عمومی مازند قیر
دوره ایمنی عمومی مازند قیر

 

 

Leave a Reply

Required fields are marked*