دوره ایمنی عمومی – شرکت برق

ایمنی عمومی - شرکت برق

دوره ایمنی عمومی با حضور کارکنان شرکت برق استان در تاریخ ۸ آبان سال ۹۴ در محل شرکت دادمهر کاسپین برگزار گردید.

دوره ایمنی عمومی – شرکت برق

 

ایمنی عمومی - شرکت برق
ایمنی عمومی – شرکت برق
ایمنی عمومی - شرکت برق
ایمنی عمومی – شرکت برق

Leave a Reply

Required fields are marked*