دوره ایمنی عمومی کارکنان شرکت آسیان تجارت

دوره ایمنی عمومی کارکنان شرکت آسیان تجارت

دوره ایمنی عمومی کارکنان شرکت آسیان تجارت در تاریخ ۲۹ بهمن سال ۹۳، در محل سایت سوختی آسیان تجارت بندر فریدونکنار توسط شرکت دادمهر کاسپین برگزار گردید.

سایت سوختی آسیان تجارت بندر فریدونکنار از سال ١٣٨٩ با صرف سرمایه گذاری بخش خصوصی ایجاد گردیده و امروز بیش از ۵٠ نفر از مردم شریف فریدونکنار در این مجموعه مشغول به کارند.

دوره ایمنی عمومی کارکنان شرکت آسیان تجارت

دوره ایمنی عمومی کارکنان شرکت آسیان تجارت
دوره ایمنی عمومی کارکنان شرکت آسیان تجارت
دوره ایمنی عمومی کارکنان شرکت آسیان تجارت
دوره ایمنی عمومی کارکنان شرکت آسیان تجارت

Leave a Reply

Required fields are marked*