برگزاری دوره تخصصی HSE-MS

سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست

دوره تخصصی سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE-MS)، از تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه به مدت ۲۰ ساعت در محل شرکت دادمهر کاسپین با حضور مسئولان ایمنی و کارشناسان بهداشت حرفه ای شرکت های مختلف استان مازندران برگزار شد.

برگزاری دوره تخصصی HSE-MS
برگزاری دوره تخصصی HSE-MS

شرح دوره HSE-MS

در این دوره شرکت کنندگان با سیستم مدیریت HSE برای کنترل و بهبود عملکرد بهداشت، ایمنی و محیط زیست در پروژه های صنعتی یا سازمان ها آشنا شدند تا با ایجاد بستر فرهنگی خلاق، نگرشی نو به محیط کار، استفاده بهینه از نیروهای انسانی و امکانات و تجهیزات، استفاده از سیستم آموزش کارآمد، ممیزیهای دوره ای، ارزیابی، بهبود مستمر، موجب به حداقل رساندن اثرات نامطلوب صنعت بر محیط و افزایش اثرات مطلوب آن از طریق تأمین ایمنی همه جانبه کلیه کارکنان و همکاران سازمان، تجهیزات و تأسیسات و به صفر رساندن حوادث و آسیب های ناشی از کار از طریق کنترل یا حذف شرایط ناایمن و ارتقاء سطح سلامت افراد از طریق اعمال راهکارهای کنترلی مدیریتی، مهندسی و اجرایی در کلیه سطوح سازمان و همچنین حفظ محیط زیست به عنوان سرمایه بشریت گردد.

 

برگزاری دوره تخصصی HSE-MS
برگزاری دوره تخصصی HSE-MS
برگزاری دوره تخصصی HSE-MS
برگزاری دوره تخصصی HSE-MS

 

 

 

Leave a Reply

Required fields are marked*