برگزاری دوره ایمنی عمومی ویژه انبوه سازان استان مازندران

دوره ایمنی عمومی ویژه انبوه سازان

دوره ایمنی عمومی ویژه انبوه سازان استان مازندران، در محل سالن بانک مسکن بابلسر در تاریخ ۱۷ آذر، به مدت ۸ ساعت توسط شرکت دادمهر کاسپین برگزار گردید. هدف از برگزاری این دوره آشنایی بیشتر انبوه سازان با نکات ایمنی و بهداشت در کارگاه های ساختمانی و افزایش ضریب ایمنی این کارگاه ها و کارگران ساختمانی بود.

 

کارگاه های ساختمانی به دلیل تعداد زیاد حوادث اتفاق افتاده به عنوان یکی از خطرناک ترین محیط های کار محسوب می شوند. در سال های اخیر برای غلبه بر مشکلات ایمنی، به اجرای برنامه های ایمنی به عنوان روشهای مؤثر توجه خاصی شده است. یک برنامه مؤثر ایمنی می تواند به میزان قابل ملاحظه ای حوادث را کاهش دهد چرا که می تواند به مدیریت در بکارگیری روش های ایمن تر برای عملیات و ایجاد محیط های کار ایمن کمک کند.

برگزاری دوره ایمنی عمومی ویژه انبوه سازان استان مازندران

دوره ایمنی عمومی ویژه انبوه سازان
دوره ایمنی عمومی ویژه انبوه سازان
دوره ایمنی عمومی ویژه انبوه سازان
دوره ایمنی عمومی ویژه انبوه سازان
دوره ایمنی عمومی ویژه انبوه سازان
دوره ایمنی عمومی ویژه انبوه سازان

 

 

Leave a Reply

Required fields are marked*