آشنایی با دوره سیستم مدیریت ایمنی،بهداشت و محیط زیست HSE-MS

آشنایی با دوره سیستم مدیریت ایمنی،بهداشت و محیط زیست HSE-MS

پیش نیاز: دوره ایمنی عمومی

در طول دوره سیستم مدیریت ایمنی،بهداشت و محیط زیست HSE-MS ، شرکت کنندگان با نحوه صحیح ایجاد بخش ایمنی در سازمان، مدیریت، جذب نیرو و برنامه ریزی اجرای دستورالعمل ها در این بخش در جهت فراهم کردن ایمنی کارکنان آشنا می گردند. در ادامه با برخی از مفاهیم مطرح شده در این دوره آشنا می شویم.

 

سیستم مدیریت HSE برپایه مدل OGP 
HSE management system based on the OGP

انجمن بین المللی اکتشاف و تولید نفت و گاز IOGP ، یک انجمن بین المللی متشکل از شرکت های نفت و گاز و سازمان های صنعتی است که در سال ۱۹۷۴ تاسیس شده است. این انجمن علاوه بر اینکه در زمینه های مختلف تخصصی مربوط به صنایع نفت و گاز فعال می باشد، در زمینه مدیریت سلامت، بهداشت، ایمنی و حفاظت از محیط زیست نیز فعالیت دارد.

شمای کلی مدل سیستم مدیریت HSE  برپایه مدل OGP را می توان به شکل زیر تشریح نمود:

 

مدل OGP
مدل OGP

این انجمن با ارائه مدل و راهنمایی واحد از سیستم مدیریت HSE سعی دارد تا چارچوب مشخصی برای ادغام سیستم های مدیریت ایمنی، سلامت و بهداشت حرفه ای و حفاظت از محیط زیست ایجاد نماید تا تعادل مناسبی برقرار گردد.

 

راهنمای سیستم مدیریت HSE بر پایه مدل این انجمن به منظور براورده سازی موارد زیر ایجاد شده است:

به کارگیری کلیه موارد مربوط به مسائل سلامت، ایمنی و محیط زیست در یک مدرک واحد
برقراری ارتباط میان فعالیت های صنایع نفت و گاز در سراسر جهان
ایجاد هماهنگی جامع میان شرکت ها و فرهنگ های مختلف جهان
به رسمیت شناختن و به کار بردن در مدیریت پیمانکاران و پیمانکاران فرعی
تسهیل عملیات در چارچوب الزامات قانونی
تسهیل در ارزیابی مناسب عملکرد در عملیات بر اساس استانداردهای بین المللی

 

عناصر اصلی سیستم مدیریت HSE بر پایه ی این راهنما را می توان به شرح زیر خلاصه نمود :

 

۱٫ تعهد و رهبری :

این بخش به تشریح تعهد از بالاترین تا پایین ترین رده شغلی و لزوم ایجاد فرهنگ سازمانی مناسب  برای دستیابی به اهداف سیستم مدیریت HSE می پردازد . اساس و پایه استقرار سیستم مدیریت HSE ، رهبری و تعهد مدیریت سازمان و آمادگی جهت تامین منابع کافی برای اجرای موضوعات HSE است .

 

۲٫خط مشی و اهداف راهبردی :

این بخش به تشریح مقاصد ، اصول اقدامات و فعالیت های مرتبط با HSE و با هدف توسعه و بهبود عملکرد HSE می پردازد . سازمان بایستی روشی برای ایجاد و انعکاس خط مشی که توسط مدیریت ارشد سازمان تایید شده است به کار گیرد .

 

۳٫سازمان ، منابع و مستندسازی :

این بخش به تشریح سازمان دهی منابع انسانی و سایر منابع و نیز مستندسازی به منظور اجرای فعالیت های مرتبط با HSE می پردازد . اجرا و هدایت موفقیت آمیز برنامه ها و موضوعات HSE ، یکی از مسئولیت های سازمان بوده و مستلزم مشارکت فعال تمام سطوح سازمانی و مدیریتی است و این امر بایستی هنگام طراحی ساختار سازمانی و تخصیص منابع مدنظر قرار گیرد .

این بخش شامل موارد زیر می شود :

ساختار سازمانی و مسئولیت ها
نماینده / نمایندگان مدیریت
منابع
صلاحیت ها و آموزش
مدیریت پیمانکاران
ارتباط
مستندسازی و کنترل مستندات

 

۴٫ ارزیابی و مدیریت ریسک :

این بخش به شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک های HSE برای تمام فعالیت ها ، محصولات و خدمات و نیز چگونگی ایجاد و بهبود اقدامات کاهنده ریسک ها می پردازد .

 

۵٫ طرح ریزی :

این بخش به چگونگی طرح ریزی برای فعالیت ها و عملیات جاری ، مدیریت تغییر و توسعه اقدامات لازم برای مقابله با شرایط اضطراری و همچنین فرایند ارزیابی و مدیریت ریسک می پردازد .

این بخش شامل موارد زیر است :

انسجام و یکپارچکی دارایی ها
روش های اجرایی و دستورالعمل های کاری
مدیریت تغییر
طرح ریزی برای مقابله با شرایط اضطراری

۶٫ اجرا و پایش :

این بخش به چگونگی اجرا و پایش فعالیت ها و هم چنین چگونگی انجام اقدامات اصلاحی در صورت لزوم می پردازد .

این بخش شامل موارد زیر است :

فعالیت ها و وظایف
پایش
ثبت و کنترل سوابق
عدم انطباق ها و اقدامات اصلاحی
گزارش دهی و پیگیری رویدادها
ممیزی و بازنگری
این بخش به ارزیابی ادواری عملکرد سیستم مدیریت HSE، اثر بخشی و تناسب آن می پردازد .

در خصوص این راهنما بایستی توجه نمود که این راهنما تنها عناصر اساسی ایجاد ، اجرا و برقراری سیستم مدیریت HSE را تشریح می نمایند و الزامات عملیاتی خاصی را وضع نمی نمایند .

 

سرفصل های دوره تخصصی سیستم مدیریت ایمنی،بهداشت و محیط زیست HSE-MS مصوبه مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت کار تهران:

 

  • آشنایی با مفاهیم و واژگان سلامت ایمنی و محیط زیست
  • مروری بر مدلهای سیستم مدیریت HSE
  • تشریح الزامات سیستم مدیریت HSE
  • مروری بر مبانی مدیریت تغییر در سیستم HSE
  • ارزیابی عملکرد شاخصهای کلیدی در سیستم مدیریت HSE
  • استراتژی مدیریت ریسک در سیستم مدیریت

 

دانلود نسخه انگلیسی مدل OGP ( گزارش شماره ۴۵۶٫۲ – نوامبر ۲۰۱۶)

Leave a Reply

Required fields are marked*