آشنایی با دوره ایمنی عمومی

آشنایی با دوره ایمنی عمومی

پیش نیاز: ندارد

به منظور آشنایی با دوره ایمنی عمومی، ابتدا به تعاریفی از اصطلاحات رایج در مبحث ایمنی می پردازیم.

 

تعریف ایمنی:

تعریف ایمنی عبارت است از میزان درجه دور بودن از خطر، واژه خطر (Hazard) که در تعریف علمی ایمنی آمده است، در واقع شرایطی است که دارای پتانسیل رساندن آسیب به کارکنان، تجهیزات و ساختمانها، از بین بردن مواد یا کاهش کارایی در اجرای یک وظیفه از پیش تعیین شده می باشد.

 

منظور از ایمن و غیر ایمن چیست؟

یک مکان، یک کار معین و یا یک دستگاه زمانی ایمن انگاشته می شود که احتمال خطر مرگ، مجروح شدن و یا ابتلا به بیماری برای کسانیکه در آنجا بوده یا با آن دستگاه کار می کنند در حد قابل قبول پایین باشد. به طور کلی، میتوان چنین گفت که میزان خطر قابل قبول با پایین آمدن سطح ایمنی، افزایش و با افزایش سطح ایمنی کاهش می یابد. در واقع بهداشت حرفه ای بیماریها را کاهش می دهد و ایمنی صنعتی به کاهش تمام خطرات می پردازد.

 

بهداشت و ایمنی:

بهداشت به معنای مصون داشتن کارکنان از بیماری و سالم نگهداشتن وضعیت جسمانی و روانی آنهاست ایمنی به معنای محافظت کردن کارکنان از آسیب های مربوط به حوادث کاری است. این عوامل حائز اهیمت است، زیرا کارکنانی که از سلامتی برخوردارند و در محیطی ایمن کار می کنند ثمربخش ترند. به این دلیل مدیران آینده نگر، حامی برنامه های پیشرفت بهداشت و ایمنی هستند. امروزه به دلیل ملاحظات قانونی تمام سازمانها موظف به مراقبت بهداشت و ایمنی کارکنان خود هستند.

 

تعریف حادثه :

آنچه انسان را ناخواسته از مسیر زندگی طبیعی منحرف ساخته و برای او ناراحتی جسمی و روانی و یا خسارات مالی ایجاد نماید، حادثه نامیده می شود. در دایره المعارف سازمان بین المللی کار ، حادثه چنین تعریف شده است :

(( حادثه عبارت است از یک اتفاق پیش بینی نشده و خارج از انتظار که سبب صدمه و آسیب گردد ))

تعریف حادثه ناشی از کار عبارت است از حادثه ای که در حین انجام کار و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد. مقصود از حین انجام کار تمامی اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه، مؤسسات وابسته، ساختمانها و محوطه آن مشغول کار باشد، یا بدستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه مأمور انجام کاری می شود. ضمنا” تمام اوقات رفت و آمد بیمه شده از منزل به کارگاه و بالعکس جزء اوقات کار محسوب می شود.

 

حوادث ناشی از کار
حوادث ناشی از کار

 

حوادث ناشی از کار:

هر سال میلیونها حادثه ناشی از کار در دنیا اتفاق می افند. برخی از این حوادث باعث مرگ و برخی دیگر موجب از کار افتادگی موقت می شوند که ممکن است ماهها دوام یابد. حوادث ناشی از کار سبب ناراحتی افراد بشر و زیانهای اقتصاد می گردند. و جامعه متحمل خسارات فراوان می شود. به همین جهت جلوگیری از آنها وظیفه ای مهم و اساسی است.

 

 

هدف از دوره ایمنی عمومی

برخی از اهداف برگزاری دوره ایمنی عمومی برای شاغلین در صنعت شامل :  آشنایی با اصول و مفاهیم ایمنی ، آشنایی با انواع خطرات و عوامل زیان آور محیط کار و روش های کنترل آنها ، آشنایی با انواع خطرات مکانیکی و روش های کنترل آنها ، ایمنی کار در ارتفاع ، شناخت قوانین و مقررات مرتبط با ایمنی و بهداشت کار ، تشریح وظایف مسئول ایمنی ، آشنایی با اصول و مبانی ایمنی برق ، آشنایی با اصول و مبانی ایمنی حریق ، آشنایی با علل وقوع حوادث شغلی و روش های پیشگیری و کنترل آنها و اهمیت و لزوم استفاده از وسایل حفاظت فردی و ارتقاع فرهنگ ایمنی در سازمان ها می باشد.

 

سرفصل های دوره ایمنی عمومی مصوبه مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت کار تهران

 

  • آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات رایج در ایمنی
  • بررسی الگوهای ایمنی
  • بررسی هزینه های حوادث ناشی از کار
  • حوادث ناشی از کار و روشهای کنترل و مبارزه با حوادث ناشی از کار
  • آشنایی با عوامل زیان آور محیط کار (گرما،سرما،ارتعاش،صدا،استرس و…)

 

برای شرکت در دوره ایمنی عمومی می توانید از طریق صفحه تماس با ما در ارتباط باشید.

 

 

 

Leave a Reply

Required fields are marked*